คลีนิค
  • คลินิก
  • หลักสูตร 5 ครั้ง
  • หลักสูตร 10 ครั้ง
  • หลักสูตร 20 ครั้ง
  • หลักสูตร 3 - 5 วัน
  • หลักสูตรการสร้างวงสวิงธรรมชาติ
  • Junior Ambassador Program
  • After School Program

แบบคลีนิก (Clinic/Tune Up)

ใช้เวลาเรียน 1 ครั้ง (1 Session) สำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการตรวจสอบวงสวิง ปรึกษาแก้ไขข้อบกพร่องในการเล่นกอล์ฟ เหมาะสำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวงสวิงหรือข้อบกพร่องในการเล่นกอล์ฟอย่างเร่งรัด โดยมีการนำวิดีโอ เข้ามาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์วงสวิงอย่างเหมาะสมสำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการเสริมสร้างทักษะเฉพาะด้าน สามารถเลือกเคล็ดลับการเล่นลูกสั้น การชิพ การพัตอย่างแม่นยำ หรือเคล็ดลับสำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการเพิ่มระยะในการไดร์ฟให้ไกลขึ้น