หลักสูตร 10 ครั้ง (10 Sessions)
  • คลินิก
  • หลักสูตร 5 ครั้ง
  • หลักสูตร 10 ครั้ง
  • หลักสูตร 20 ครั้ง
  • หลักสูตร 3 - 5 วัน
  • หลักสูตรการสร้างวงสวิงธรรมชาติ
  • Junior Ambassador Program
  • After School Program

หลักสูตร 10 ครั้ง (10 Sessions)

เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนกอล์ฟที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยโรงเรียนกำหนดหลักสูตรให้ครอบคลุมองค์ความรู้ในกีฬา กอล์ฟทุกแง่ทุกมุมตลอดจนการเคลื่อนไหวของวงสวิงให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถาวร เหมาะสมกับนักกลอ์ฟทุกระดับ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุด ตั้งแต่ผู้ที่เริ่มสนใจในกีฬากอล์ฟตลอดจนนักกอล์ฟที่มีประ สบการณ์โดยเน้นการพัฒนาวงสวิงให้ดีขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่องและถาวร ครอบคลุมทุกแง่ทุกมุมของวงสวิงและการเคลื่อนไหวในการสวิง หลัก สูตร 10 ชั่วโมงนี้เสริมด้วยทักษะการเล่นลูกสั้น การชิพ การพัต รวมถึงกฎ กติกา และมารยาทพื้นฐานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการออกรอบต่อไป