หลักสูตร 3-5 วัน (Understand Your Swing Program in 3-5 Days)
  • คลินิก
  • หลักสูตร 5 ครั้ง
  • หลักสูตร 10 ครั้ง
  • หลักสูตร 20 ครั้ง
  • หลักสูตร 3 - 5 วัน
  • หลักสูตรการสร้างวงสวิงธรรมชาติ
  • Junior Ambassador Program
  • After School Program

หลักสูตร 3-5 วัน (Understand Your Swing Program in 3-5 Days)

เป็นหลักสูตรการเรียนกอล์ฟแบบกลุ่มตั้งแต่ 4-10 คน หลักสูตรการสอนกอล์ฟแบบบูรณาการนี้เริ้มต้นตั้งแต่พื้นฐานกีฬากอล์ฟไปจนการสร้าง วงสวิงที่ถูกต้อง และที่สำคัญนักกอล์ฟจะได้ออกรอบในสนามจริง เหมาะสำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการเรียนกอล์ฟแบบหลักสูตรเร่งรัด หรือสำหรับนัก กอล์ฟที่ต้องการพัฒนาทักษะการเล่นกอล์ฟที่ดี ลดสกอร์ภายใน 3-5 วันตามหลักสูตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างความมั่นใจและแก้ไขข้อ บกพร่องจากปัญหาต่างๆ ของนักกอล์ฟจนได้รับการพัฒนาเป็นผู้นำที่ดีในการเล่นกอล์ฟ