หลักสูตรการสร้างวงสวิงธรรมชาติ (Natural Swing)
  • คลินิก
  • หลักสูตร 5 ครั้ง
  • หลักสูตร 10 ครั้ง
  • หลักสูตร 20 ครั้ง
  • หลักสูตร 3 - 5 วัน
  • หลักสูตรการสร้างวงสวิงธรรมชาติ
  • Junior Ambassador Program
  • After School Program

หลักสูตรการสร้างวงสวิงธรรมชาติ (Natural Swing)

ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของระบบการเรียนการสอนที่ทำให้ Heartland Golf Schools มีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จตลอดมาคือหลักสูตร ธรรมชาติ โดยการศึกษาค้นคว้าของ Manuel de la Torre และ Ed LeBeau ซึ่งมาจากพื้นฐานที่ต้องการให้การเรียนการสอนกอล์ฟ เป็นเรื่องง่าย และทุกคนสามารถสนุกไปกับการเรียนรู้กีฬากอล์ฟ โดยหลักสูตรการสอนของ Heartland Golf Schools ได้ทำการศึกษาค้นคว้ามากกว่า 10 ปี จน ได้รับในด้านศักยภาพที่สามารถช่วยให้ทุกคนได้พัฒนาทักษะการเล่นกอล์ฟได้จริง โดยใช้หลักความคิดที่ว่าวงสวิงของนักกอล์ฟเปรียบเสมือนลาย เซ็นเฉพาะของแต่ละคน จึงไม่มีความจำเป็นใดๆ ในการลอกเลียนแบบ เพราะการพัฒนาวงสวิงกับ Heartland Golf Schools คือหนทางสู่การค้นหา วงสวิงตามธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในนักกอล์ฟแต่ละท่าน