โปรแกรม Golf Clinic และ Swing Analysis 
 

โปรแกรม Golf Clinic และ Swing Analysis

โปรแกรม Golf Clinic และ Swing Analysis เป็นโปรแกรมการฝึกอบรมกลุ่มเหมาะสำหรับนักกอล์ฟที่มีประสบการณ์ที่ต้องการปรึกษาและปรับแก้ไขปัญหาวงสวิงและข้อผิดพลาด ขณะฝึกปฏิบัติ หรือเสริมสร้างเทคนิคช็อตการเล่นกอล์ฟที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชิพ การพัต หรือการสร้างวงสวิงที่ถูกต้อง ในส่วนการวิเคราะห์วงสวิงมีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ามาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นภาพวงสวิง สามารถแก้ไขตามคำแนะนำตามโปรผู้ฝึกสอนเพื่อพัฒนาวงสวิงได้ด้วยตนเองด้วยวิธีสวิงแบบธรรมชาติและที่สำคัญสามารถนำไปฝึกซ้อมได้ ด้วยตนเอง ในส่วนสถานที่การจัดฝึกอบรมสามารถจัดได้ทั้งในห้องสัมมนาและสนามฝึกซ้อมกอล์ฟเพื่อความสะดวกในการจัดงานอีกด้วย

 

รูปแบบการจัดกิจกรรม

โปรแกรม Golf Clinic และ Swing Analysis เป็นโปรแกรมการฝึกอบรมกลุ่ม เหมาะสำหรับนักกอล์ฟที่มีประสบการณ์การเล่นกอล์ฟที่ต้องการปรึกษาและปรับแก้ไขปัญหาวงสวิง มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็น 2 กลุ่มกลุ่มแรกวิเคราะห์เกี่ยวกับวงสวิงโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามา ชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากวงสวิง มีการแลกเปลี่ยนประสบ การณ์การแก้ไขวงสวิงกับโปรผู้ฝึกสอนเพื่อที่จะนำไปฝึกซ้อมได้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปใช้ได้จริงระหว่างการออกรอบ นอกเหนือจากกลุ่มการวิเคราะห์วงสวิงแล้วทางบริษัท ขอเสนอแนวทางการพัตที่ถูกต้อง แม่นยำเพื่อลดสกอร์ จำนวนผู้เข้าอบรมประมาณ 10-30 คน